Czyszczenie układów wtryskowych - Jet Clean Tronic


Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze spalania są częstą przyczyną nierównomiernej pracy silnika, podwyższonego spalania oraz emisji większej ilości szkodliwych substancji w spalinach, kolejnym objawem zanieczyszczonego układu wtryskowego jest również często duże zadymienie zwłaszcza przy gwałtownym obciążeniu silnika (np. wyprzedanie).Ponadto w silnikach zasilanych gazem po dłuższej eksploatacji na tym paliwie pojawiają się często problemy z pracą silnika na benzynie jest to spowodowane odkładaniem się dużej ilości zanieczyszczeń na wtryskiwaczach, ponadto w wielu typach instalacji gazowych po przełączeniu na gaz odcinany jest dopływ paliwa do wtryskiwaczy a to z kolei powoduje „zapiekanie” wtryskiwaczy . W silnikach benzynowych można również wykonać czyszczenie układu dolotowego, oraz zasysanie zanieczyszczeń stałych z sitka wewnątrz wtryskiwacza. Czyszczenie kolektora dolotowego jest szczególnie istotne w samochodach które są eksploatowane głównie w ruchu miejskim.

Natomiast w nowoczesnych silnikach Diesla typu Common Rail oraz wyposażonych w pompowtryskiwacze utrzymanie czystości układu wtryskowego niewątpliwe przyczyni się do dłuższej żywotności poszczególnych elementów tych układów, ponieważ jak wiadomo są one bardzo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia w układzie paliwowym. Rozwiązaniem tych problemów jest regularne czyszczenie układu wtryskowego oraz paliwowego. Urządzenie Jet Clean Tronic w połączeniu ze środkami chemicznymi Liqui Moly doskonale nadają się do tego celu. Oprócz rozpuszczania osadów w układach wtryskowych Jet Clean Tronic pozawala na opróżnienie zbiornika paliwa do którego omyłkowo zatankowano niewłaściwe paliwo, a także oczyszczenie zbiornika paliwa z wody. Czyszczenie układu wtryskowego ma bardzo istotny wpływ na zmniejszenie ilości substancji szkodliwych w spalinach, co można zaobserwować na przedstawionych wynikach analizy spalin.
Możliwości Jet Clean Tronic:
Silnik benzynowy:
- rozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i „szynie” wtryskowej – jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut
- czyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego – cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego, silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących.
- zasysanie zanieczyszczeń z siateczki wtryskiwacza – cykl automatyczny trwa 90 sekund na każde 4 wtryskiwacze
- czyszczenie kolektora dolotowego
– cykl ten trwa od 15 do 35 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego, silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dodatkowo przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący.
Silnik Diesla:
- czyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania, proces ten trwa około 35 minut, silnik powinien w tym czasie pracować na specjalnym płynie czyszczącym, podczas czyszczenia układu wtryskowego wyczyszczone zostaną:
czyszczenie pompy wtryskowej
czyszczenie wtryskiwaczy
czyszczenie komory spalania
- czyszczenie turbiny ze zmienną geometrią VTG
- czyszczenie kolektora dolotowego
- czyszczenie filtra cząstek stałych DPF

Czyszczenie zbiornika paliwa:
- opróżnianie zbiornika paliwa przed czyszczeniem
- czyszczenie zbiornika paliwa z wody oraz innych zanieczyszczeń – cykl ten trwa 8 minut i jest automatyczny czyszczenie jest możliwe przy użyciu specjalnego środka chemicznego
- transfer paliwa – cykl ten daje możliwość opróżnienia omyłkowo zatankowanego paliwa do innego pojazdu bądź do kanistra.